รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก ประจำปี 2565/66

Download PDF

รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก ประจำปี 2564/65

Download PDF

รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก ประจำปี 2563/64

Download PDF

รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก ประจำปี 2562/63

Download PDF

รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก ประจำปี 2560/61

Download PDF

รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก ประจำปี 2559-2560

Download PDF

รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก ประจำปี 2558-2559

Download PDF

รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก ประจำปี 2557-2558

Download PDF

รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก ประจำปี 2556

Download PDF

รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก ประจำปี 2553

Download PDF

รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก ประจำปี 2555

Download PDF

รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก ประจำปี 2554

Download PDF