คลังข่าว

บล็อก

21 มิถุนายน 2560
ว่าด้วยการกล้อนผมนักเรียน การศึกษา จิตวิทยา และสิทธิเสรีภาพของพวกเขา
20 มิถุนายน 2560
วันผู้ลี้ภัยโลก: 10 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยที่คุณอาจไม่รู้มาก่อน เรื่องและภาพ: แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
12 มิถุนายน 2560
เมื่องานศิลปะกำลังสื่อสารเรื่องสิทธิมนุษยชน นี่ใช่ไหมคือจุดเริ่มต้นของความ "กล้า"
19 พฤษภาคม 2560
ในช่วงไม่กี่ปีทีผ่านมา ผู้กล้าทั่วโลกต่างลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตัวเองและคนรอบช้างมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก็ส่งผลให้พวกเขาตกเป็นเป้าโจมตีและคุกคามจากผู้เสียผลประโยชน์มากขึ้นเช่นกัน
ป้ายคำ:
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, การทรมาน, สิทธิคนข้ามเพศ, กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ, สิทธิสตรี, สิ่งแวดล้อม, ทนายความสิทธิมนุษยชน, สิทธิมนุษยชน, แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
17 พฤษภาคม 2560
ในช่วงไม่กี่ปีทีผ่านมา ผู้กล้าทั่วโลกต่างลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตัวเองและคนรอบช้างมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก็ส่งผลให้พวกเขาตกเป็นเป้าโจมตีและคุกคามจากผู้เสียผลประโยชน์มากขึ้นเช่นกัน

Pages