แอมเนสตี้เรียกร้องให้ปล่อยตัวนักกิจกรรมที่ถูกคุมขังในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

23 กันยายน 2557

Amnesty International Thailand

ภาพถ่ายโดย: © AFP/Getty Images

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลระบุการที่ศาลไทยพิพากษายืนโทษจำคุก 10 ปีต่อบรรณาธิการและนักกิจกรรมด้านสังคมในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ถือเป็นการบั่นทอนเสรีภาพในการพูดแสดงความคิดเห็นในประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไป

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งในคดีต่อนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข ฐานตีพิมพ์เผยแพร่บทความสองชิ้นเกี่ยวกับกษัตริย์ในจินตนาการ เป็นเหตุให้ถูกกล่าวหาว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เขาไม่ได้เป็นผู้เขียนบทความดังกล่าวแต่อย่างใด

รูเพิร์ต แอ็บบอต (Rupert Abbott) รองผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลกล่าวว่า นี่เป็นคำสั่งศาลไทยที่แสดงความถดถอยอีกครั้งหนึ่ง นายสมยศถูกคุมขังเพียงเพราะใช้สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกอย่างสงบ อันที่จริงไม่ควรมีการฟ้องคดีต่อเขาด้วยซ้ำ และต้องมีการปล่อยตัวเขาโดยทันที

นายสมยศอายุ 53 ปี ถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2554 และทางการปฏิเสธไม่ยอมให้ประกันตัว แม้จะยื่นขอประกันตัว 15 ครั้ง ทนายความและญาติไม่ได้รับแจ้งให้ทราบว่าจะมีการอ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ในวันที่ 19 กันยายน

“ควรมีการยกเลิกคำตัดสินในคดีนายนายสมยศ และควรมีการยุติกระบวนการทางอาญาทั้งหมดเพื่อเอาผิดกับเขา ทางการไทยควรปล่อยตัวเขารวมทั้งนักโทษด้านความคิดทั้งหมดโดยทันทีและอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยในขั้นตอนแรก ทางการจะต้องอนุญาตให้เขาได้รับการประกันตัวตามสิทธิในกฎหมายไทย”

“ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทางการไทยใช้กฎหมายต่าง ๆ มากขึ้น รวมทั้งกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเพื่อปราบปรามผู้แสดงความเห็นแตกต่างโดยสงบ และเพื่อคุมขังนักโทษด้านความคิด นับแต่การทำรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม จำนวนคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ควรมีการพักการใช้กฎหมายเผด็จการเช่นนี้โดยทันที และควรมีการแก้ไขเนื้อหาเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทย” รูเพิร์ต แอ็บบอตกล่าว

กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพห้ามการพูดหรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นการ “หมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์” โดยมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 15 ปีสำหรับความผิดแต่ละกระทง เป็นบทบัญญัติที่ละเมิดสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกที่ได้รับการคุ้มครองตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights) ซึ่งไทยให้สัตยาบันเมื่อปี 2539 

ทางการไทยปราบปรามผู้แสดงความเห็นต่างและลงโทษผู้กระทำการต่อต้านระบอบทหารมากขึ้นเรื่อย ๆ การพิพากษาคดีต่อนายสมยศมีขึ้นหนึ่งวันหลังจากศาลทหารที่กรุงเทพฯ พิพากษาลงโทษผู้ประท้วงโดยสงบสี่ราย ฐานละเมิดคำสั่งห้ามการชุมนุมในที่สาธารณะ

Thailand: Release activist imprisoned for allegedly insulting the monarchy