ประเทศไทย: การดำเนินคดีต่อผู้ชุมนุมโดยสงบในศาลทหารเป็น "การดูหมิ่นความยุติธรรม"

22 กันยายน 2557

Amnesty International Thailand

ภาพถ่ายโดย: © AFP/Getty Images

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

แถลงการณ์ (คำแปล)

18 กันยายน 2557

ประเทศไทย: การดำเนินคดีต่อผู้ชุมนุมโดยสงบในศาลทหารเป็น “การดูหมิ่นความยุติธรรม”

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลกล่าวว่า การตัดสินลงโทษผู้ชุมนุมโดยสงบสี่คนในศาลทหาร เป็นการดูหมิ่นความยุติธรรม และเป็นอีกหนึ่งสัญญาณของการปราบปรามภายใต้ระบอบทหาร

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ศาลทหารกรุงเทพฯ มีคำพิพากษาให้บุคคลสี่คนได้รับโทษจำคุกสามเดือน และปรับ 5,000 บาท ฐานละเมิดข้อห้ามการชุมนุมในที่สาธารณะจำนวนเกินกว่าห้าคนขึ้นไป เป็นคำสั่งที่ทหารประกาศโดยอาศัยอำนาจตามกฎอัยการศึก เนื่องจากบุคคลทั้งสี่ให้การรับสารภาพ ศาลจึงสั่งให้รอลงอาญาโทษจำคุกเป็นเวลาสองปี

“เป็นความพยายามอีกครั้งของทางการไทยที่จะปราบปรามผู้เห็นต่าง และเพื่อแสดงให้บุคคลอื่นเห็นถึงผลของการแสดงความเห็นต่อต้านระบอบทหาร ผู้ชุมนุมกลุ่มนี้ไม่ได้กระทำการอื่นใด นอกจากการแสดงความเห็นของตนโดยสงบ พวกเขาไม่สมควรต้องเข้ารับการไต่สวนด้วยซ้ำ ควรมีการเพิกถอนคำตัดสินว่าบุคคลกลุ่มนี้มีความผิดและเพิกถอนการลงโทษโดยทันที” รูเพิร์ต แอ็บบอต (Rupert Abbott) รองผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลกล่าว

“บุคคลทั้งสี่ถูกลงโทษสำหรับการกระทำที่ไม่ควรถือว่าเป็นความผิดเลยด้วยซ้ำ และศาลลักษณะเช่นนี้ไม่ควรทำหน้าที่ไต่สวนคดีต่อพลเรือน”

ไม่นานหลังจากเข้าควบคุมอำนาจการปกครองเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งเป็นคณะนายทหารที่ยึดอำนาจการบริหารปกครองประเทศ ได้มีคำสั่งขยายเขตอำนาจของศาลทหารให้สามารถไต่สวนคดีต่อพลเรือนที่ละเมิดคำสั่งของกองทัพ และกรณีที่กระทำความผิดเกี่ยวกับ “ความมั่นคงแห่งชาติ” ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ มีบุคคลนับสิบคนที่จะต้องเข้ารับการไต่สวนในศาลทหาร เนื่องจากพวกเขาได้แสดงความเห็นต่อต้านกองทัพ

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลคัดค้านการใช้ศาลทหารไต่สวนคดีกับพลเรือนในทุกประเทศและไม่ว่าในพฤติการณ์ใด ๆ เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม พลเรือนที่ถูกตัดสินลงโทษโดยศาลทหารในไทย ไม่สามารถอุทธรณ์ต่อศาลที่สูงขึ้นไปได้

“ไม่ควรมีการใช้ศาลทหารเพื่อไต่สวนคดีต่อพลเรือนไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทางการควรนำคดีเหล่านี้มาไต่สวนในศาลพลเรือน และยุติการฟ้องคดีต่อบุคคลฐานกระทำการใดที่ไม่ได้ถือว่าเป็นความผิดตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ” รูเพิร์ต แอ็บบอตกล่าว

“การไต่สวนคดีต่อพลเรือนในศาลทหารจำกัดสิทธิในการอุทธรณ์คดี และเป็นการละเมิดพันธกิจของไทยที่มุ่งคุ้มครองสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม ทางการไทยควรฟื้นฟูสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบโดยทันที ปัจจุบันมาตรการปราบปรามอย่างกว้างขวางต่อการใช้สิทธิเหล่านี้ กำลังทำให้เกิดบรรยากาศของความหวาดกลัว”

เอกสารสาธารณะ

****************************************

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ สำนักประชาสัมพันธ์แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงลอนดอน ที่เบอร์โทรศัพท์ +44 20 7413 5566 หรืออีเมล์: press@amnesty.org

Thailand: Military trial of peaceful protesters an “affront to justice”