ประเทศไทย: แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เข้าพบคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

30 กรกฎาคม 2557

Amnesty International Thailand

คำชี้แจงจากแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

29 กรกฎาคม 2557

ประเทศไทย: แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เข้าพบคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คณะผู้แทนแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลมาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 9-18 กรกฎาคม 2557 เพื่อเก็บข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยหลังจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

ภารกิจส่วนหนึ่งของงานวิจัย แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลได้เข้าพบผู้แทนจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หรือ รัฐบาลทหาร และยินดีที่ผู้แทนจากคสช.ตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมา

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล กำลังเตรียมเผยแพร่รายงานวิจัยที่ระบุรายละเอียดของการละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของทางการไทย รายงานฉบับดังกล่าวจะระบุข้อเสนอแนะต่อทางการไทยเพื่อแก้ไขปัญหาข้อห่วงกังวลด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้แน่ใจว่าทางการไทยจะเคารพ ปกป้อง และเติมเต็มสิทธิมนุษยชน

ตั้งแต่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เช่น การจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบอย่างเข้มงวด การควบคุมตัวบุคคลโดยพลการ โดยเฉพาะบุคคลที่ถูกมองว่าวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลใหม่ รวมถึงการนำพลเรือนขึ้นพิจารณาคดีในศาลทหาร

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน

“ประเทศไทย: การตัดสินลงโทษผู้ประท้วงในคดีแรกภายใต้ระบอบปกครองทหารนับเป็นแบบอย่างที่อันตราย” แถลงการณ์ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557

“ประเทศไทย: สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนยังตึงเครียดหลังหนึ่งเดือนของกฎอัยการศึก” แถลงการณ์ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557

“ประเทศไทยต้องเคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชนของประชาชนในประเทศ” คำแถลงต่อที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ วาระทั่วไปครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557

“ประเทศไทย: การปราบปรามรุนแรงพร้อมกับการจับกุมแกนนำระดับสูง และการเรียกตัวเพิ่มเติมโดยศาลทหาร” แถลงการณ์ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557