“ปู่คออี้” วัย 107 ปี ผู้นำจิตวิญญาณของชาวกะเหรี่ยงผืนป่าแก่งกระจานเสียชีวิตแล้ว

5 ตุลาคม 2561

ปู่คออี้ ผู้นำจิตวิญญาณของชาวกะเหรี่ยงแก่งกระจาน วัย 107 ปีเสียชีวิตแล้วอย่างสงบที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เมื่อเช้ามืดวันนี้

 

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายโคอิ มีมิ หรือ ปู่คออี้ วัย 107 ปี ผู้นำทางจิตวิญญาณกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงผืนป่าแก่งกระจาน ได้รับสัญชาติไทยและได้บัตรประชาชนแล้ว เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา เสียชีวิตแล้วอย่างสงบที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เมื่อเวลา 04.14 น. จากอาการเลือดออกในทางเดินอาหารรุนแรง

 1.1.jpg

โดยญาติเตรียมเคลื่อนศพไปไว้บ้านโป่งลึก-บางกลอยแต่เนื่องจากฝนตกหนักทำให้น้ำท่วม จนรถไม่สามารถเข้าออกได้ ทางญาติจึงตัดสินใจนำศพไปไว้ที่วัดแก่งกระจานก่อน รอจนน้ำลดจะนำศพขึ้นไปประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อที่บ้านบางกลอยต่อไป

 

นายโคอิ มีมิ หรือ “ปู่คออี้” วัย 107 ปี ผู้นำทางจิตวิญญาณกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงผืนป่าแก่งกระจาน ได้รับสัญชาติไทยและได้บัตรประชาชนแล้วเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา จากการสอบสวนประวัติของ “ปู่คออี้” ทางการระบุว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์คนไทยติดแผ่นดิน ซึ่งย่อมมีสิทธิได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ปู่คออี้_๑๘๑๐๐๕_0050.jpg

“ปู่คออี้” เกิดเมื่อปี พ.ศ.2454 บริเวณต้นน้ำลำภาชี รอยต่อของ จ.เพชรบุรี และจ.ราชบุรี และทำไร่หมุนเวียนตามวิถีชีวิตดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบริเวณที่เรียกว่า บ้านใจแผ่นดินและบ้านบางกลอยบนเรื่อยมา จนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ รื้อถอนเผาทำลายทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัย จนมีเรื่องฟ้องร้องกันระหว่างชาวบ้านกับกรมอุทยานแห่งชาติฯ

 

ล่าสุดศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้กรมอุทยานแห่งชาติฯชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคนละประมาณ 50,000 บาท และระบุเพิ่มเติมว่าการกระทำของเจ้าหน้ากรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็นการใช้อำนาจเกินความจำเป็นไม่สมควรแก่เหตุ แต่ไม่ได้ออกคำสั่งให้ชาวบ้านกลับไปอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ดั้งเดิมได้

 

ถ่ายภาพโดย ยศธร ไตรยศ