ขอเชิญชวนสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งร่วมทีมกรรมการแอมเนสตี้ ประเทศไทย

26 มกราคม 2565

Amnesty International Thailand

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เปิดรับสมัครสมาชิกเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่จะครบวาระในปี พ.ศ. 2565 ใน 2 ตำแหน่ง คือ กรรมการ และเหรัญญิก จึงขอเชิญชวนให้สมาชิกที่สนใจสมัครเลือกตั้งกรรมการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ประจำปี 2565

คุณสมบัติ

*ผู้สมัครกรรมการ และเหรัญญิก ต้องเป็นสมาชิกแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี (ตรวจสอบสมาชิกภาพที่ 02-513-8745 ต่อ 19) 
*ผู้สมัครต้องเคยเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปี พ.ศ. 2564
*ผู้สมัครต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศผู้สมัครกรรมการ เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่ของการเป็นกรรมการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (วันปฐมนิเทศจะกำหนดให้เหมาะสมและสะดวกกับผู้สมัครทุกคน)
 
เปิดรับสมัครถึง  24 กุมภาพันธ์ 2565 
 
สมัครกรรมการแอมเนสตี้ ประเทศไทย คลิกที่นี่