มติคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ก้าวย่างที่น่ายินดีเพื่อประกันการเข้าถึงวัคซีนโรคโควิด 19 ที่เป็นธรรมและทั่วถึง

23 เมษายน 2564

Amnesty International 

ภาพจาก: Bloomberg via Getty Images

สืบเนื่องจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้รับรองมติในวันนี้ เรียกร้องให้มีการเข้าถึงวัคซีนโรคโควิด 19 ที่เท่าเทียม มีราคาเหมาะสม ทันต่อเวลา และทั่วถึง แทมมาริน เนลสัน ที่ปรึกษาด้านสุขภาพ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลกล่าวดังนี้ 

“มติครั้งนี้เป็นสัญญาณเตือนถึงความเร่งด่วนอีกครั้งหนึ่งของการเข้าถึงวัคซีน ซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทุกคน มติครั้งนี้เรียกร้องอย่างเหมาะสมให้เพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ และแสดงข้อกังวลอย่างจริงจังต่อช่องว่างการเข้าถึงวัคซีนโรคโควิด 19 ในระดับโลก โดยย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐต้องตอบสนองต่อสิทธิด้านสุขภาพและสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าและการนำวิทยาศาสตร์ไปประยุกติ์ใช้ ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงวัคซีน 

มติครั้งนี้เรียกร้องอย่างเหมาะสมให้เพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ และแสดงข้อกังวลอย่างจริงจังต่อช่องว่างการเข้าถึงวัคซีนโรคโควิด 19 ในระดับโลก

“ประเทศต่าง ๆ ต้องร่วมมือเพื่อให้มีการพัฒนาและผลิตวัคซีนในปริมาณที่เพียงพอ และมีการกระจายไปทั่วโลกในเวลาที่เหมาะสมและเท่าเทียม หน่วยงานธุรกิจโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ต้องปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชนของตน และดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อประกันให้มีวัคซีนในราคาที่เหมาะสมและเข้าถึงได้ สำหรับประชาชนจำนวนมากสุดทั่วโลก 

“ด้วยเหตุดังกล่าว แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลกระตุ้นให้ประเทศต่าง ๆ และหน่วยงานธุรกิจ ร่วมมือกันเพื่อประกันว่า หลักเกณฑ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา จะไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางประเทศใด ๆ ในการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพ ทั้งนี้รวมถึงการเห็นชอบเป็นการชั่วคราวที่จะยกเว้นเงื่อนไขบางประการของข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา (TRIPS agreement) เพื่อสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคโควิด 19 และการเข้าร่วมความร่วมมือเพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีเกี่ยวกับโรคโควิด 19 (COVID-19 Technology Access Pool - C-TAP) ขององค์การอนามัยโลก ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มปริมาณวัคซีนระดับโลก”  

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลกระตุ้นให้ประเทศต่าง ๆ และหน่วยงานธุรกิจ ร่วมมือกันเพื่อประกันว่า หลักเกณฑ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา จะไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางประเทศใด ๆ ในการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพ

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 

มติคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ประกันให้ทุกประเทศสามารถเข้าถึงอย่างเท่าเทียม ในราคาที่เหมาะสม ทันต่อเวลาและทั่วถึงเพื่อให้ได้วัคซีนมารับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งมีการรับรองด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ที่กรุงเจนีวาในวันนี้ ทั้งยังเรียกร้องให้ข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติจัดทำรายงานเกี่ยวกับประเด็นนี้ และสร้างพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อการพูดคุยในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ


"เราขอปฏิญาณที่จะไม่ยอมแพ้ต่อความหวาดกลัวหรือสิ้นหวัง ในขณะที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เกิดขึ้นทั่วโลก เราต่างกังวลกับอนาคต ในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส พวกเขาต้องสูญเสียชีวิตคนอันเป็นที่รักไปเป็นจำนวนมาก ส่วนคนในประเทศอื่น ๆ ต้องคอยเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัส ทั้งยังสงสัยว่าระบบสุขภาพของตนที่มีคนไข้ล้นมือ จะรับมือกับปัญหานี้ได้หรือไม่ แม้แต่สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง โรคโควิด 19 สร้างผลกระทบต่อชีวิตในหลายรูปแบบอย่างไม่อาจคาดคิดได้ ไม่ว่าพวกคุณจะต้องทำงานจากที่บ้าน ต้องออกจากงาน ต้องกักตัว หรือต้องดูแลบุคคลอื่น ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่โดดเดี่ยวและไม่แน่นอน ดูเหมือนชีวิตกำลังหยุดชะงักลงในตอนนี้ แต่การต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนไม่เคยหยุดลง”