แถลงข่าวผลรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563

4 มีนาคม 2564

Amnesty International 

IMG_7123.JPG 

วันที่ 4 มีนาคม 2564 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ได้จัดงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัล “รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมลูนาร์ ชั้น 10 โรงแรม อวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ (AVANI Riverside Bangkok)

โดยมอบรางวัลผลงานสื่อมวลชนดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชนประเภทข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อออนไลน์ ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อโทรทัศน์ สารคดีหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทรายการโทรทัศน์ ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่นำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอออนไลน์ และภาพถ่ายในหัวข้อ “สิทธิในเสรีภาพการชุมนุมโดยสงบ...ความงดงามในเสรีภาพการแสดงออก” ประเภทเยาวชนและบุคคลทั่วไป

นางสาวฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล ประธานกรรมการ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เปิดเผยว่า สื่อมวลชนเปรียบเสมือน “แสงเทียน” ที่ฉายแสงส่องให้คนในสังคมให้ตระหนักถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน และเชิญชวนให้เราต่างบ่มเพาะความเคารพซึ่งกันและกันมากขึ้น  จึงเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างกำลังใจให้กับสื่อมวลชนที่ทำงานอย่างหนักในการนำเสนอข่าวสารในแง่มุมที่คำนึงถึงการเคารพ ส่งเสริม และปกป้องสิทธิมนุษยชน ด้วยการจัดมอบรางวัลผลงานสื่อมวลชนดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชนขึ้น

ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสื่อในการเป็นแนวหน้าของการติดตามถกเถียงประเด็นสิทธิมนุษยชน และสื่อมวลชนจะได้มีพลังในการยืนหยัดที่จะทำงานเพื่อปกป้องส่งเสริมสิทธิมนุษยชนต่อไป ในส่วนของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนเคารพการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน ที่ต้องได้รับการคุ้มครองไม่ให้ถูกข่มขู่และคุกคาม

ประธานแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลกล่าวว่า คณะกรรมการตัดสินผลงานรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากสายสื่อมวลชนและสายสิทธิมนุษยชน จากการคัดสรรและตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ผลการตัดสินมีดังนี้

รางวัลดีเด่นข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อออนไลน์  2 รางวัล ได้แก่

 

รางวัลชมเชยข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อออนไลน์ 2 รางวัล  ได้แก่

 

รางวัลดีเด่นข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ประเภทสื่อโทรทัศน์ (ความยาวไม่เกิน 20 นาที)

1 รางวัล ได้แก่

รางวัลชมเชยข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ประเภทสื่อโทรทัศน์ (ความยาวไม่เกิน 20 นาที)

1 รางวัล ได้แก่

 

รางวัลดีเด่นสารคดีหรือสารคดีเชิงข่าว ประเภทรายการโทรทัศน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 60 นาที) 1รางวัล ได้แก่

รางวัลชมเชยสารคดีหรือสารคดีเชิงข่าว ประเภทรายการโทรทัศน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 60 นาที) 3 รางวัล ได้แก่

 

รางวัลชมเชยข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่นำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอออนไลน์ 4 รางวัล ได้แก่

 

รางวัลดีเด่นภาพถ่ายในหัวข้อ “สิทธิในเสรีภาพการชุมนุมโดยสงบ...ความงดงามในเสรีภาพการแสดงออก” ประเภทเยาวชน 1 รางวัล ได้แก่

 • ผลงานของ ณภัทร เวชชศาสตร์

131635011_2851859451749790_5598915862581050893_o.jpg

 

รางวัลชมเชยภาพถ่ายในหัวข้อ “สิทธิในเสรีภาพการชุมนุมโดยสงบ...ความงดงามในเสรีภาพการแสดงออก” ประเภทเยาวชน 4 รางวัล ได้แก่

 • ผลงานของศวิตา พูลเสถียร

132034337_2851859335083135_4141369798523959018_o.jpg

 

 • ผลงานของ เตชสิทธิ์ ลี้อนันต์

 131238835_2851859371749798_1904738656579531037_o.jpg

 

 • ผลงานของ วริศ โสภณพิศ

 131661236_2851859418416460_1541380420377752635_o.jpg

 

 •  ผลงานของ กฤติกร จิตติอร่ามกูล

 132008608_2851859395083129_5005809969567286933_o.jpg

 

ส่วนรางวัลป๊อปปูล่าโหวตในประเภทนี้  1  รางวัล ได้แก่

 • ผลงานของ ณภัทร เวชชศาสตร์

 131635011_2851859451749790_5598915862581050893_o.jpg

 

รางวัลดีเด่นภาพถ่ายในหัวข้อ “สิทธิในเสรีภาพการชุมนุมโดยสงบ...ความงดงามในเสรีภาพการแสดงออก” ประเภทบุคคลทั่วไป 1 รางวัล ได้แก่

 • ผลงานของวิชาญ โพธิ

 131596199_2851884981747237_5543827800714711606_o.jpg

 

รางวัลชมเชยภาพถ่ายในหัวข้อ “สิทธิในเสรีภาพการชุมนุมโดยสงบ...ความงดงามในเสรีภาพการแสดงออก” ประเภทบุคคลทั่วไป 4 รางวัล ได้แก่

 

 • ผลงานของ ฉัฐพัชร์ สุวรรณยุหะ

 131984607_2851885001747235_3570841808850050867_o.jpg

 

 

 • ผลงานของ ชาติกล้า สำเนียงแจ่ม

 131444001_2851885088413893_7192650705554678462_n.jpg

 

  

 • ผลงานของ วรรษมน ไตรยศักดา

 132178266_2851885155080553_7124202971452936025_o.jpg

 

 

 • ผลงานของ พิชญวัฒน์ ปรุงศักดิ์

 131976208_2851885181747217_5026256677818543115_o.jpg

 

ส่วนรางวัลป๊อปปูล่าโหวตในประเภทนี้  1  รางวัล ได้แก่

 • ผลงานของ ฉัฐพัชร์ สุวรรณยุหะ

131984607_2851885001747235_3570841808850050867_o.jpg

 

นางสาวฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล กล่าวต่อว่าในปีนี้ยังจัดให้มีเวทีเสวนาในหัวข้อ “บทบาทสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวการชุมนุม: ทบทวนบทเรียน ข้อท้าท้าย และมองไปข้างหน้าตลอดปี 2564” โดยมีตัวแทนนักวิชาการ องค์กรวิชาชีพ สื่อมวลชนและตัวแทนผู้จัดการชุมนุมมาร่วมพูดคุยด้วย

ในตอนท้ายนางปิยนุช โคตรสาร ผู้อำนวยการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยได้กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนที่เป็นบุคคลสำคัญที่สุดของงานในวันนี้ที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนและเป็นสื่อกลางในการต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนและให้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั้งที่ผ่านมาและจะทำต่อไป

---

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ เนาวรัตน์ เสือสอาด หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย มือถือ 089 922 9585 หรืออีเมล media@amnesty.or.th