โจ ไบเดน ประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกตั้งของสหรัฐฯ จะต้องทำให้สิทธิมนุษยชนเป็นวาระสำคัญ

9 พฤศจิกายน 2563

Amnesty International USA

Photo by Drew Angerer/Getty Images

จากรายงานข่าวที่ระบุว่า โจ ไบเดน จะกลายเป็นประธานาธิบดีคนที่ 46 ของสหรัฐอเมริกา บ็อบ กู๊ดเฟลโล ผู้อำนวยการรักษาการ แอมเนสตี้ สหรัฐฯ ได้แถลงว่า
 
“ในฐานะองค์กรที่ทำงานเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนของทุกคนในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล สหรัฐอเมริกา เรียกร้องให้ฝ่ายบริหารใหม่ของไบเดน ดำเนินการเพื่อยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รัฐบาลสหรัฐฯ กระทำอยู่ทันที รวมถึงการกักขังและแยกเด็กจากครอบครัวที่ต้องการแสวงหาที่ปลอดภัย"
“ในขณะที่ฝ่ายบริหารในปัจจุบันได้กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากมาย แต่การละเมิดหลายครั้งก่อนหน้านี้เกิดขึ้นในสมัยของโดนัลด์ ทรัมป์ ดังนั้น เพื่อที่จะกลับกระแสการละเมิดสิทธิมนุษยชนของสหรัฐฯ จากประวัติศาสตร์อันยาวนาน ประธานาธิบดีไบเดน และสภาคองเกรสที่ได้รับเลือกตั้ง จะต้องให้ความสำคัญกับวาระด้านสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน เราได้ลำดับความสำคัญด้านสิทธิมนุษยชนที่สำคัญ 11 ประการ และจะทำงานร่วมกับสมาชิกของเรา เพื่อให้แน่ใจว่ามีการนำไปใช้และยึดถือ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นความรุนแรงของตำรวจ ความรุนแรงจากปืน ผู้ลี้ภัย เพศ การขายอาวุธ และการแสดงออกอย่างเสรี"
“เราปกป้องอิสรภาพจากเผด็จการและผู้ละเมิดทั่วโลกมาหกทศวรรษแล้ว และเราจะยังไม่ได้หยุด เราจะทำงานเพื่อสร้างแรงผลักดันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่เราเรียกร้องจากรัฐบาลสหรัฐฯ และขอให้ฝ่ายบริหารของไบเดน รับรองต่อพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนในสหรัฐฯ”