แอมเนสตี้แถลง Zoom ต้องไม่กลายเป็นเครื่องมือในการเซ็นเซอร์ของจีน

15 มิถุนายน 2563

Amnesty International

จากการที่ Zoom ได้ปฏิบัติตามคำขอของรัฐบาลจีนเพื่อให้ยุติการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามที่เทียนอันเหมิน รวมทั้งระงับบัญชีของกลุ่มนักกิจกรรมในสหรัฐฯ ที่เป็นผู้จัดการประชุม

วิลเลียม นี นักวิเคราะห์ฝ่ายธุรกิจและสิทธิมนุษยชน แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เผยว่า รัฐบาลจีนได้ใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อไม่ให้มีใครในประเทศจีนระลึกถึงหรือแม้แต่กล่าวถึงผู้ที่ถูกสังหารเมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน 2532 ซึ่งการปฏิบัติตามคำขอของรัฐบาลปักกิ่งในการยุติการประชุมเกี่ยวกับการปราบปรามที่เทียนอันเหมินทำให้ Zoom มีความเสี่ยงที่จะมีส่วนร่วมในการโจมตีเสรีภาพในการแสดงออกครั้งนี้

“Zoom ได้แถลงว่าจะดำเนินการเพื่อรับรองว่าผู้ใช้ ‘นอกจีนแผ่นดินใหญ่’ จะไม่ตกเป็นเป้าหมายของการแทรกแซงดังกล่าวในอนาคต แต่จากการแถลงดังกล่าวดูเหมือนเป็นการเพิกเฉยต่อการกดขี่ผู้ใช้งาน Zoom ในจีนแผ่นดินใหญ่

 

“บริษัทเทคโนโลยี เช่น Zoom จะต้องให้ความสำคัญกับหลักการก่อนผลกำไร และปกป้องเสรีภาพบนโลกออนไลน์แทนที่จะยอมทำตามความต้องการในการปิดกั้นเสรีภาพของรัฐบาลที่กดขี่

 

 “Zoom ต้องเคารพสิทธิมนุษยชนในทุกส่วนของการดำเนินธุรกิจ และไม่กลายเป็นเครื่องมือในระบบการเซ็นเซอร์อันทรงพลังของจีน"

 

ข้อมูลพื้นฐาน

ในการแถลงเมื่อวันศุกร์ Zoom เปิดเผยว่าได้ระงับบัญชีของนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนตามคำขอของรัฐบาลจีน และอาจจะปิดกั้นการประชุมเพิ่มเติมใดๆ ที่รัฐบาลปักกิ่งระบุว่า “ผิดกฎหมาย” นอกจากนี้ยังยอมรับว่าได้ยุติการประชุมเกี่ยวกับการปราบปรามที่เทียนอันเหมินไปแล้วสามจากสี่ครั้ง

บัญชีของ Zhou Fengsuo ซึ่งเป็นนักกิจกรรมชาวจีนที่อยู่ในสหรัฐฯ ถูกปิดภายในไม่กี่วันหลังจากที่เขาได้จัดกิจกรรมรำลึกถึงการปราบปรามที่เทียนอันเหมิน

Wang Dan นักกิจกรรมที่จัดกิจกรรมบน Zoom ในวันที่ 3 มิถุนายนเพื่อรำลึกถึงวันครบรอบของการปราบปรามที่เทียนอันเหมินในวันที่ 4 มิถุนายน ได้ถูกปิดบัญชีถึงสองครั้ง

และ Lee Cheuk-Yan นักกิจกรรมที่จัดงานเทียนอันเหมินเป็นประจำทุกปีก็พบว่าบัญชีของเขาถูกยกเลิกเช่นกัน

บัญชีได้รับการคืนสถานะหลังจากที่ Zoom ยอมรับว่าได้ทำผิดพลาดและผลที่เกิดขึ้น “จะไม่ส่งผลกระทบกับผู้ใช้นอกจีนแผ่นดินใหญ่”

ความรับผิดชอบขององค์กรในการเคารพสิทธิมนุษยชนจะต้องเป็นอิสระและอยู่เหนือการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศ