แอมเนสตี้เปิดรับสมัครสมาชิกเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการชุดใหม่

6 มกราคม 2562

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เปิดรับสมัครสมาชิกเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่จะครบวาระในปี พ.ศ. 2563 ใน 3 ตำแหน่ง คือ ประธาน กรรมการ และกรรมการเยาวชน จึงขอเชิญชวนให้สมาชิกที่สนใจสมัครเลือกตั้งกรรมการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ประจำปี 2563

 

คุณสมบัติ

*ผู้สมัครประธาน กรรมการและกรรมการเยาวชน ต้องเป็นสมาชิกแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย มาแล้วอย่างน้อย 2 ปีและ 1 ปี ตามลำดับ (ตรวจสอบสมาชิกภาพที่ 02-513-8745 ต่อ 19)

*ผู้สมัครต้องเคยเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปี พ.ศ. 2562

*ผู้สมัครต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศผู้สมัครกรรมการ เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่ของการเป็นกรรมการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (วันปฐมนิเทศจะกำหนดให้เหมาะสมและสะดวกกับผู้สมัครทุกคน)

 

 

กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่นี่

บทบาทกรรมการ

ใบสมัคร

 

----------------------------------------------

Following a review of its governance structures, Amnesty International Thailand is recruiting new board members including Chair, Board members, and Youth Board.

 

Application Requirements:

*Candidates must be an Amnesty International Thailand Member at least 1 year

*Candidates must attend an Amnesty International Thailand event at least once in year 2018

*Candidates must attend an Orientation to understand clearly about the role and responsibility of Amnesty International Thailand Board Member.

 

Apply here