เลขาธิการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลลาออก

ุ6 ธันวาคม 2562

Amnesty International

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เสียใจที่จะแจ้งว่า สืบเนื่องจากความเห็นทางการแพทย์ คูมี นายดู เลขาธิการ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลได้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งจากปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งกรรมการบริหารสากลมีมติรับรองการยื่นลาออกของเขา และเขาได้เริ่มมอบภารกิจให้บุคคลอื่นแล้วตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม


“ผมเห็นว่า แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล มีความสำคัญทางด้านมนุษยธรรมมากสุดที่หนึ่งของโลก ด้วยจิตใจอันหนักอึ้ง ผมตัดสินใจลาออกจากตำแหน่ง ในช่วงเวลาที่องค์กรนี้ยังคงต้องการเลขาธิการ ซึ่งพร้อมจะต่อสู้ และเข้าใจถึงอำนาจหน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่งของตน เข้าใจบทบาทขององค์กรในเชิงสถาบัน และภารกิจที่คู่ควรกับสิทธิมนุษยชนสากล”


“นับเป็นเกียรติอย่างสูง ที่ผมมีโอกาสทำงานกับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ยอดเยี่ยมและจริงจังที่สำนักเลขาธิการสากล รวมทั้งที่แอมเนสตี้ที่อยู่ตามประเทศต่างๆทั่วโลก ผมได้รับแรงบันดาลใจจากการดำเนินงานที่สำคัญอย่างกล้าหาญของเพื่อนร่วมขบวนการ แต่เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ ผมไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากความลำบากใจที่ต้องตัดสินใจลาออก ผมต้องใช้เวลาฟื้นฟูสุขภาพตนเอง และหาแนวทางที่ยั่งยืนกว่านี้ เพื่อให้สามารถสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมได้ต่อไปในอนาคต”

คูมี นายดู เลขาธิการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลกล่าว


คูมีตัดสินใจลาออกตามความเห็นทางการแพทย์ เนื่องจากอาการเจ็บป่วยที่มีมาแต่เดิมเลวร้ายลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริหารสากลแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับรองการยื่นลาออกของเขา โดยคูมีจะมอบหมายภารกิจต่าง ๆ ให้กับจูลี เวอร์ฮาร์ (Julie Verhaar) รองเลขาธิการ โดยให้มีผลทันที เธอจะดำรงตำแหน่งรักษาการเลขาธิการต่อไปจนกว่าจะมีการสรรหาเลขาธิการคนใหม่


“แม้จะขัดกับความประสงค์ของเรา แต่เรามีความเข้าใจและยอมรับการลาออกของคูมี ระหว่างการเป็นเลขาธิการ เขาแสดงให้เห็นความเป็นผู้นำอย่างแท้จริง ช่วยพัฒนายุทธศาสตร์ระดับโลกในอนาคตให้เรา และประกันว่าเราสามารถรับมือกับปัญหาท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลกได้”

ซาราห์ บีมมิช (Sarah Beamish) ประธานกรรมการบริหารสากลแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลกล่าว

ในเดือนธันวาคม คูมีจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่รับปากไว้นานแล้ว ในฐานะเลขาธิการที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่ง เท่าที่สุขภาพเขาจะอำนวย เขายืนยันว่าจะดำเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างระมัดระวัง และจะลงจากตำแหน่งในเดือนมกราคม ซึ่งเป็นช่วงที่เขาลาหยุดเพื่อการรักษา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ: press@amnesty.org +44 (0) 203 036 5566