แอมเนสตี้ยินดีศาลยกฟ้องคดีคนอยากเลือกตั้ง หวังเป็นบรรทัดฐานในคดีอื่น

20 กันยายน 2562

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

จากกรณีศาลอาญามีคำพิพากษายกฟ้องคดีกับนักกิจกรรมกลุ่ม “คนอยากเลือกตั้ง” ทั้งหกคน (คดี RDN50)จากการจัดกิจกรรมเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งทั่วไปภายในเดือนพฤศจิกายน 2561

 

ปิยนุช โคตรสาร ผู้อำนวยการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย กล่าวว่า

“แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับนักกิจกรรมทั้งหกคน และขอชื่นชมสำหรับความกล้าหาญในการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมโดยปราศจากการใช้ความรุนแรงตามรัฐธรรมนูญ”

“คำพิพากษายกฟ้องคดียุยงปลุกปั่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 ครั้งนี้ ชี้ให้เห็นแล้วว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยเคารพการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหว่างประเทศตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่งไทยเป็นรัฐภาคี"

“แอมเนสตี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำพิพากษาที่เคารพสิทธิมนุษยชนเช่นนี้จะเป็นมาตรฐานในการพิจารณาคดีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิเสรีภาพของผู้เห็นต่างโดยสงบด้วย”