ปฏิบัติการด่วน: แอมเนสตี้ชวนทั่วโลกส่งจดหมายถึงทางการไทยยุติคดี 17 คนจากเหตุการณ์หน้าสถานีตำรวจปทุมวันเมื่อปี 2558 

24 มิถุนายน 2562

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

ภาพจาก Banrasdr Photo

แอมเนสตี้ชวนสมาชิกทั่วโลกส่งจดหมายเรียกร้องไทยยุติการดำเนินคดี 17 คน ที่ถูกดำเนินคดีข้อหายุยงปลุกปั่น-ก่อความวุ่นวาย ตาม ม.116 และ 215 จากการชุมนุมหน้าสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ระบุว่าทั้งหมดถูกดำเนินคดีเพียงเพราะใช้สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบ

 

สำนักเลขาธิการใหญ่ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ออกปฏิบัติการด่วน เชิญชวนสมาชิก นักกิจกกรม และผู้สนับสนุนกว่า 7 ล้านคนทั่วโลกร่วมกันส่งจดหมายถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรียกร้องทางการไทยยุติการดำเนินคดีต่อธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ รวมทั้งอดีตนิสิต-นักศึกษากลุ่มดาวดิน จำนวน 7 คน กลุ่มประชาธิปไตยใหม่จำนวน 6 คน และอดีตประธานสหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี (PerMAS) รวมทั้งหมด 17 คน ซึ่งการรณรงค์นี้จะมีไปถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2562

 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลระบุว่า ทางการไทยได้เริ่มปราบปรามครั้งใหม่ต่อผู้ประท้วงอย่างสงบ โดยการดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคล 17 คนรวมทั้งนักการเมืองพรรคฝ่ายค้าน จากเหตุการณ์ที่เข้าร่วมการประท้วงนอกสถานีตำรวจตำรวจนครบาลปทุมวัน เมื่อวันที่24 มิถุนายน 2558 การชุมนุมของพวกเขาเกิดขึ้นในช่วงที่รัฐบาลทหารมีคำสั่งห้ามชุมนุมทางการเมือง” ของบุคคลห้าคนหรือกว่านั้น การดำเนินคดีกับบุคคลเหล่านี้หลังผ่านเหตุการณ์ชุมนุมมาเกือบสี่ปี ดูเหมือนเป็นการตัดสินใจที่มีแรงจูงใจทางการเมืองเพื่อปิดปากฝ่ายที่รัฐบาลเห็นว่าอยู่ฝั่งตรงข้าม และต้องการสร้างบรรยากาศให้เกิดความหวาดกลัวในการใช้สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบในประเทศไทย

 

แอมเนสตี้ยังระบุอีกว่าแม้รัฐบาลไทยจะยกเลิกคำสั่งที่จำกัดสิทธิอย่างรุนแรงต่อสิทธิมนุษยชนหลายประการ แต่ทางการยังคงใช้วิธีคุกคามด้วยกระบวนการยุติธรรมข่มขู่ผู้วิจารณ์และฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง และเอาผิดทางอาญากับการใช้สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบและเสรีภาพในการแสดงออก

  

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลจึงเชิญชวนสมาชิก นักกิจกรรม ผู้สนับสนุน ตลอดจนผู้ที่สนใจประเด็นสิทธิมนุษยชนทั่วโลก เขียนจดหมายเรียกร้องถึงทางการไทยให้ยกเลิกการดำเนินคดีโดยทันทีและอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อบุคคลเหล่านี้และบุคคลอื่นๆ ซึ่งถูกดำเนินคดีเพียงเพราะใช้สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบและเสรีภาพในการแสดงออก   เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีของประเทศไทยที่มีต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน

 

ในวันที่ 6 เมษายน 2562 ทางการดำเนินคดีกับธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) และผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ในข้อหายุยงปลุกปั่น ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 และข้อหาชุมนุมมั่วสุมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป โดยใช้กำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 215 และช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิด อันมิใช่ความผิดลหุโทษ เพื่อไม่ให้ต้องโทษ โดยให้พำนักแก่ผู้นั้น โดยซ่อนเร้น หรือโดยการช่วยผู้นั้นด้วยประการใด เพื่อไม่ให้ถูกจับกุม เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 189 เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าให้รังสิมันต์ โรม ซึ่งเป็นนักกิจกรรมในเวลานั้น นั่งรถไปด้วยจากโรงพัก หลังการประท้วงในวันที่ 24 มิถุนายน2558 

 

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ทางการยังดำเนินคดีกับอดีตนักศึกษาและนักกิจกรรม 13 คนเพิ่มเติมตามมาตรา 116 และมาตรา 215 โดยเป็นอดีตนักศึกษาในกลุ่มดาวดินเจ็ดคน ได้แก่วสันต์ เสดสิทธิ พายุ บุญโสภณ อภิวัฒน์ สุนทรารักษ์ ศุภชัย ภูคลองพลอย ภาณุพงศ์ ศรีธนานุวัฒน์ สุวิชา พิทังกร จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา นอกนั้นอีกหกคนเป็นนักศึกษาในกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ (NDM) ได้แก่พรชัย ยวนยี ชลธิชา แจ้งเร็ว รังสิมันต์ โรม รัฐพล ศุภโสภณ อภิสิทธิ์ ทรัพย์นภาพันธ์ ทรงธรรม แก้วพันพฤกษ์

 

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ได้แจ้งข้อหากับนักกิจกรรมอีกสองคนคือ ปกรณ์ อารีกุล และวรวุฒิ บุตรมาตร รวมถึงสุไฮมี ดูละสะ อดีตประธานสหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนเยาวชนปาตานี (PerMAS) ก็ถูกแจ้งข้อหาเดียวกัน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2562