โครงการระดมทุนเพื่อจัดพิมพ์หนังสือเดินทางเพื่อสิทธิมนุษยชน “70 ปี UDHR เปิดอนาคตที่ยิ่งใหญ่ ด้วยหนังสือเล่มเล็ก” มอบให้ โรงเรียนมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยและชุมชนทั่วประเทศไทย

13 ธันวาคม 2561

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเชื่อว่าการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมการตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นเรื่องของคนทุกคน และเป็นภารกิจสำคัญของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยในการทำงานส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยซึ่งเป็นงานที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

 

จากประสบการณ์การจัดกิจกรรมกับเยาวชนในหลายปีที่ผ่านมาร่วมกับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ ในทุกภูมิภาค ทำให้เห็นข้อเท็จจริงที่สำคัญประการหนึ่งว่ายังมีช่องว่างของความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่มาก และมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เรื่องนี้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ที่ง่ายต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของสิทธิมนุษยชน

 48381987_2473661212660956_8668725848649498624_o.jpg

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยจึงได้ริเริ่มโครงการ “ระดมทุนเพื่อจัดพิมพ์หนังสือเดินทางเพื่อสิทธิมนุษยชน”เพื่อส่งต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of Human Rights) สู่มือเยาวชนของชาติ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งแรกจัดเมื่อปี 2557 โดยมียอดบริจาครวม 418,707 บาท เงินจำนวนดังกล่าวได้นำไปจัดพิมพ์คู่มือคู่มือปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจำนวน 20,000 เล่ม ไปมอบให้กับนักเรียนในจังหวัดเชียงรายและพะเยาจำนวน 59 โรงเรียน

 

ในครั้งนั้นทีมงานแอมเนสตี้ได้เดินสายจัดกิจกรรมห้องเรียนสิทธิสัญจรใน 6 โรงเรียนศูนย์ของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา เพื่อทำกิจกรรมการเรียนรู้และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยใช้หนังสือเดินทางเพื่อสิทธิมนุษยชน (ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน) เป็นสื่อในการทำกิจกรรมดังกล่าว

 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีของการรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสี่สิบแปดประเทศแรกที่ลงคะแนนเสียงร่วมรับรองปฏิญญาฉบับนี้ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยจึงขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดี พี่น้องใจบุญทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองและบริจาคเงินสมทบทุนพิมพ์ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอีกครั้งกับโครงการ "เปิดอนาคตที่ยิ่งใหญ่ ด้วยหนังสือเล่มเล็ก" มาร่วม “ให้ หนังสือเล่มเล็ก จำนวน 70,000 เล่ม กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยและชุมชนทั่วประเทศไทย เพื่อทำให้มั่นใจว่าเยาวชนของเราจะได้รับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึงและมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนที่ถูกต้อง

 48269146_2473660752661002_790693510574505984_o.jpg

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยมุ่งหวังว่าการระดมทุนในครั้งนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันเรื่องการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนให้เผยแพร่ไปยังเยาวชนคนรุ่นใหม่ของประเทศให้เติบโตขึ้นโดยมีพื้นฐานสิทธิมนุษยชน และนำไปสู่การเป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีและมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ทุกคนเข้ามาร่วมในการสร้างวัฒนธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้นในสังคมไทยด้วย

 

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบสนับสนุนงบประมาณจัดพิมพ์คู่มือปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขา ลาดพร้าว 10 ชื่อบัญชี สมาคมแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เลขที่บัญชี 752-2-37869-5

 44128958_319767158855129_8479139438083964928_n.jpg

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/แจ้งโอนเงินบริจาคติดต่อสินีนาฏ เมืองหนู ผู้ประสานงานฝ่ายพัฒนาสมาชิกและเครือข่าย โทรศัพท์ 02-513-8745 ต่อ 19 หรืออีเมล membership@amnesty.or.th