แอมเนสตี้ย้ำไทยอย่าลืมประเด็น "นักปกป้องสิทธิมนุษยชน"

1 สิงหาคม 2560

 

ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแอมเนสตี้ร่วมกรมคุ้มครองสิทธิ-EU ทบทวนกฎหมายประหารชีวิตในไทย ผอ.แอมเนสตี้ประเทศไทยร่วมพูดคุยทบทวนกฎหมายที่มีโทษประหารชีวิตในประเทศไทยร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและ EU

 

ปิยนุช โคตรสาร ผู้อำนวยการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ "มุมมองเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตในประเทศไทย" ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนกฎหมายที่มีโทษประหารชีวิตในประเทศไทย จัดโดยสหภาพยุโรป (EU) และและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

 

เหตุใดจึงควรยกเลิกโทษประหารชีวิต อ่านต่อได้ที่นี่

 

686.jpg