แอมเนสตี้ประณามเหตุวางระเบิดที่ รพ.พระมงกุฎเกล้า

23 พฤษาคม 2560

แอมเนสตี้แถลงประณามเหตุวางระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ย้ำโรงพยาบาลต้องเป็นเขตปลอดภัยในทุกความขัดแย้ง

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลประณามเหตุวางระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าซึ่งมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 20 คนวานนี้ (22 พ.ค. 2560) การโจมตีโรงพยาบาลเป็นการกระทำที่โหดร้ายอย่างที่สุด เพราะโรงพยาบาลถือเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่ว่าในความขัดแย้งหรือการสู้รบใดๆ

แอมเนสตี้ระบุว่าเหตุรุนแรงดังกล่าวต้องถูกสอบสวนอย่างอิสระ โปร่งใส และเป็นกลางทันที ผู้ก่อเหตุที่ลงมือหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำครั้งนี้ต้องถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่เป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน และเป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศของไทย