แอมเนสตี้จับมือ ม.อ. ปัตตานีจัด "สิทธิมนุษยชนศึกษา"

27 มีนาคม 2560

 

แอมเนสตี้ประเทศไทยลงนามความร่วมมือกับคณะรัฐศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี จัดสิทธิมนุษยชนศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ให้เข้มแข็งมากขึ้น

 

ผศ.ชิดชนก ราฮิมมูลา รักษาการคณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และนางปิยนุช โคตรสาร ผู้อำนวยการ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ลงนามร่วมมือส่งเสริมและความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนร่วมกันเป็นเวลาหนึ่งปี

 

แอมเนสตี้ประเทศไทยมุ่งสร้างกลุ่มนักกิจกรรมเพื่อร่วมสนับสนุนการรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริม "สิทธิมนุษยชนศึกษา" เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เชิงปฏิบัติและมีความพร้อมในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อไป

 

461.jpg

 

ในปีที่ผ่านมา นักศึกษา ม.อ. ปัตตานี ให้ความสนใจและตื่นตัวในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างมาก แอมเนสตี้ประเทศไทยจึงเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้เข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งจะสามารถเป็นแนวทางในการสร้างศักยภาพให้กับกลุ่มนักกิจกรรมอื่นๆ ในอนาคตได้

 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ แอมเนสตี้ประเทศไทยและ ม.อ. ปัตตานี จะร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

 

  • จัดให้มีกิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่งในวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษาและวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์สิทธิมนุษยชนเพื่อเผยแพร่ประเด็นสิทธิมนุษยชนให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปที่ ม.อ. ปัตตานี
  • สนับสนุนและพัฒนาความรู้ความเข้าใจประเด็นสิทธิมนุษยชนร่วมถึงเครื่องมือในการทำกิจกรรมแก่กลุ่มนักกิจกรรมแอมเนสตี้ ซึ่งสังกัดกลุ่มอิสระภายใต้คณะรัฐศาสตร์
  • ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเด็นงานรณรงค์ของแอมเนสตี้ประเทศไทยแก่กลุ่มนักกิจกรรมอื่นๆ ของคณะรัฐศาสตร์
  • สนับสนุนนักศึกษาที่สนใจอยากเข้าฝึกงานกับแอมเนสตี้ประเทศไทย
  • ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักกิจกรรมในแต่ละพื้นที่

464.jpg

 

ในการลงนามครั้งนี้ ยังมีอาจารย์ไฟซอล ดาโอ๊ะ รักษาการรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสหกิจศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี นางอันธิฌา แสงชัย กรรมการแอมเนสตี้ประเทศไทย และนายมูฮัมมัดมุมิน มูหนะ ผู้ประสานงานนักกิจกรรมภาคใต้ แอมเนสตี้ประเทศไทย เข้าร่วมด้วย