แอมเนสตี้-ICJ พบ "ร่าง พ.ร.บ.ทรมานและอุ้มหาย" ถูกแก้หลายจุดจนไม่ได้มาตรฐานสิทธิมนุษยชน

13 มีนาคม 2561

 

แอมเนสตี้-ICJ พบ ก.ยุติธรรมตัดเนื้อหา "ร่าง พ.ร.บ.ทรมานและอุ้มหาย" หลายจุดจนอาจไม่ได้มาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล แนะแก้ไขให้ได้มาตรฐานก่อนผ่านเป็นกฎหมาย

 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับคณะกรรมการนิติศาสตร์สากล (ICJ) ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงทางการไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปีการอุ้มหายทนายสมชาย นีละไพจิตร เรียกร้องให้ไทยผ่านร่างป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ.... หรือ "ร่าง พ.ร.บ.ทรมานและอุ้มหาย" พร้อมแนะนำให้แก้ไขเนื้อหาในร่างหลายจุดเพื่อให้ได้มาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล อย่างแท้จริง

 

ความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่กระทรวงยุติธรรมออกมาเปิดเผยว่าได้เห็นชอบการแก้ไขเนื้อหารอบล่าสุดในร่าง พ.ร.บ.ทรมานและอุ้มหาย ซึ่งหลังจากที่แอมเนสตี้และ ICJ ได้วิเคราะห์แล้วก็พบว่าเนื้อหาสำคัญหลายจุดถูกแก้ไขหรือตัดออกไป ทำให้ตัวร่างยังมีช่องโหว่และอาจไม่เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศต่างๆ ที่ไทยต้องปฏิบัติตาม

 

แอมเนสตี้และ ICJ ขอแนะนำให้ทางการไทยแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาในร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวหลักๆ แปดจุดด้วยกัน เช่น นอกจากผู้ก่อเหตุทรมานหรืออุ้มหายแล้ว กฎหมายควรขยายความรับผิดชอบทางอาญาให้ครอบคลุมถึงผู้สมรู้ร่วมคิดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งรวมถึงผู้บังคับบัญชาที่รับทราบหรือปล่อยให้เกิดการกระทำความผิดด้วย

 

นอกจากนี้ ทั้งสององค์กรยังแนะนำให้ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ต้องกำหนดว่าเกี่ยวกับการไม่นำข้อมูลใดๆ ที่ได้จากการทรมานมาใช้ในการดำเนินคดี การบังคับ พ.ร.บ. นี้โดยไม่ผ่อนปรนในสถานการณ์ฉุกเฉิน ไปจนถึงการไม่ส่งกลับผู้แสงหาที่ลี้ภัยไปยังประเทศอันตราย เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้ต่างเคยถูกเขียนอยู่ในร่างฉบับเดิมแล้ว แต่ถูกตัดออกไปในร่างล่าสุดที่กระทรวงยุติธรรมเปิดเผยออกมา