แอมเนสตี้ ประเทศไทยเปิดระดมทุนทางโทรศัพท์เพื่อเชิญชวนร่วมสนับสนุนงานสิทธิมนุษยชน

27 มกราคม 2566

Amnesty International Thailand

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ขับเคลื่อนงานปกป้อง คุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ได้ด้วยงบประมาณจากเงินค่าธรรมเนียมสมาชิก เงินบริจาคจากปัจเจกบุคคลทั่วโลก

แอมเนสตี้ไม่รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ องค์กรทางการเมือง หรือบริษัทเอกชนใดๆ ในการทำงานรณรงค์ขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชน ความเป็นอิสระทางการเงินนี้ ทำให้แอมเนสตี้สามารถที่จะคัดค้าน วิพากษ์ วิจารณ์ หรือคล้อยตาม ด้วยความเป็นกลางและยุติธรรม

งบประมาณการทำงานของแอมเนสตี้มาจากการสนับสนุนจากคนธรรมดาเช่นคุณ เงินบริจาคของคุณสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานรณรงค์ของแอมเนสตี้ทั่วโลก

 

คำถามเกี่ยวกับการระดมทุนทางโทรศัพท์ของแอมเนสตี้

 

  1. ทำไมแอมเนสตี้ถึงระดมทุนทางโทรศัพท์? 

การระดมทุนทางโทรศัพท์เป็นหนึ่งในช่องทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการเข้าถึงผู้สนับสนุนของเรา แอมเนสตี้เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนต้องมีสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน แต่ปัจจุบัน สิทธิเหล่านี้ถูกกำลังละเมิดอยู่ทุกวันทั่วทุกมุมโลก การบริจาคของคุณจะช่วยให้แอมเนสตี้สามารถทำงานวิจัยและเก็บหลักฐานเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนเหล่านี้ได้อย่างทันสถานการณ์และต่อเนื่อง รวมถึงสามารถสร้างพลังให้กับคนหลายล้านคนทั่วโลกในการรณรงค์เพื่อความเปลี่ยนแปลง

  1. จะมั่นใจได้อย่างไรว่าคนที่โทรมาเป็นเจ้าหน้าที่ระดมทุนทางโทรศัพท์ของแอมเนสตี้จริงๆ ? 

เจ้าหน้าที่ระดมทุนทางโทรศัพท์ของแอมเนสตี้จะแจ้งข้อมูลเฉพาะของคุณ เช่น ข้อมูลการลงชื่อในการรณรงค์ ช่องทาง ฯลฯ เพื่อช่วยยืนยันตัวตน นอกจากนี้ คุณยังสามารถขอให้ส่งอีเมลยืนยันตัวตนเจ้าหน้าที่จากบัญชีอีเมลทางการของแอมเนสตี้ได้อีกด้วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณกำลังคุยอยู่กับเจ้าหน้าที่ระดมทุนทางโทรศัทพ์ของแอมเนสตี้จริงๆ

  1. การให้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินกับเจ้าหน้าที่ระดมทุนทางโทรศัพท์มีความปลอดภัยหรือไม่? 

ซอฟต์แวร์ที่แอมเนสตี้ใช้ดำเนินการทางธุรกรรมมีความปลอดภัยสูง ข้อมูลที่ได้มาจะถูกอัปโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อประมวลผล และข้อมูลเหล่านี้จะถูกลบออกจากอุปกรณ์ทันทีที่การประมวลผลเสร็จสิ้น จากนั้น ข้อมูลทางธุรกรรมของคุณจะถูกเข้ารหัสอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยการชำระเงิน (Payment Compliance Industry - PCI)

  1. จะรู้ได้อย่างไรว่าคุณเป็นผู้บริจาคของแอมเนสตี้? 

ผู้บริจาคของแอมเนสตี้ทุกคนจะได้รับอีเมลยืนยันทันทีที่สมัครเป็นผู้บริจาคสำเร็จ จะมีการติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อต้อนรับและแสดงความขอบคุณ หากคุณไม่ได้รับการสื่อสารดังกล่าวข้างต้น สามารถติดต่อสำนักงานแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทสไทย ได้ที่โทรศัพท์ 02 513 8754 หรืออีเมล membership@amnesty.or.th

  1. ทำอย่างไรเมื่อคุณต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการบริจาค?

คุณสามารถกเลิกการบริจาคได้โดยติดต่อศูนย์ข้อมูลผู้บริจาคของแอมเนสตี้ที่หมายเลข 02 056 0000 หรืออีเมลที่ humanrightssupporter@amnesty.or.th นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับเพิ่มหรือลดจำนวนเงินบริจาค ตลอดจนเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงิน โดยติดต่อศูนย์ข้อมูลผู้บริจาคผ่านทางโทรศัพท์และอีเมลข้างต้นได้เช่นกัน 

  1. ฉันจะได้รับใบกำกับภาษีเมื่อไรและอย่างไร? 

การบริจาคให้แอมเนสตี้ยังไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ คุณสามารถขอรับใบเสร็จการบริจาคสำหรับเป็นหลักฐานการบริจาคเงินได้โดยติดต่อไปที่ศูนย์ข้อมูลผู่้บริจาค โดยสามารถจัดส่งเอกสารให้ทางอีเมลหรือไปรษณีย์ตามข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้

*หมายเหตุ: ข้อมูลของผู้บริจาคจะถูกเข้าถึงโดยแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และสำนักเลขาธิการใหญ่ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 

 

การระดมทุนทางโทรศัพท์เป็นการระดมทุนอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งช่วยให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริจาคในการสนับสนุนการทำงานปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของแอมเนสตี้ รวมทั้งช่วยให้แอมเนสตี้สามารถสื่อสารกับผู้บริจาคได้โดยตรง  

หากคุณได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ระดมทุนทางโทรศัพท์ของแอมเนสตี้คุณสามารถสอบถามชื่อและหมายเลขประจำตัวจากเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบว่า เป็นการระดมทุนให้แอมเนสตี้จริงได้จากรายชื่อและหมายเลขการโทรเข้าด้านล่างนี้

คุณสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระดมทุนทางโทรศัพท์ได้ที่สำนักงานแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย หมายเลข 02 513 8745 หรือ 02 513 8754 

 

หมายเลขระดมทุนทางโทรศัพท์ของแอมเนสตี้ที่ใช้โทรหาคุณ: 02 038 5045, 02 038 5035

รหัสเจ้าหน้าที่ ชื่อ-นามสกุล เจ้าหน้าที่ระดมทุนทางโทรศัพท์ของแอมเนสตี้
SG1001 โชติกา ศรีบุญ
SG1004 สุทธิดา เกียรติยุทธชาติ
SG1006 วลดา สิรินธนาการ 
SG1007 ญาณวรรณ สายทับทิม
SG1011 เจมจิรา น่วมสุวรรณ
SG1028 ณัชชา กาญจนบำรุง
SG1029 รวิสรา รุ่งแสง
SG1030 อาภัสสะรา ถนนแก้ว
SG1031 ศศินาราภรณ์ ประเชิญ
SG1032 เกรียงไกร แก้วประทุม
SG1033 สุรไกร พงษ์กมลสัตย์
SG1034 ปรียานุช อรรถธรรมสุนทร
SG1035 ภาสินี ใจบุญ
SG1036 วิมล อินทะวงษ์