เวที “เปิดแนวคิดพรรคการเมืองกับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน”

เมื่อมีการกำหนดวันเลือกตั้งแน่นอนในวันที่ 24 มีนาคม 2562 และมีการประกาศแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บรรดาพรรคการเมืองต่างเดินสายหาเสียง พร้อมประกาศนโยบายออกเพื่อเป็นการยืนยันว่าพวกเขาเหล่านั้นพร้อมที่จะทำหน้าที่บริหารประเทศหลังการเลือกตั้งครั้งใหญ่นี้

ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ได้ติดตามการแถลงนบายของพรรคการเมืองต่างๆ ออกมาเป็นระยะ จึงจัดเวทีสาธารณะหัวข้อ “เปิดแนวคิดพรรคการเมืองกับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน” โดยเชิญตัวแทนพรรคการเมืองนำเสนอนโนบายด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เห็นว่าแต่ละพรรคนั้นจะมีแนวทางในการปฏิบัติเชิงรูปธรรมในการยกระดับเรื่องนี้ในประเทศไทยได้อย่างไรบ้าง พร้อมกันนั้นยังจะเป็นข้อมูลสำหรับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้ประกอบการตัดสินใจ เวทีนี้จึงเปรียบเสมือนคำมั่นสัญญาว่าหากแต่ละพรรคได้เป็นผู้บริหารประเทศแล้ว พวกเขาจะมีแนวปฏิบัติในการเคารพ ปกป้อง และเติมเติมสิทธิให้กับประชาชนได้อย่างไรบ้าง


กำหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

13.00 น. ลงทะเบียน
13.30 น. กล่าวเปิดงานและสรุปสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
14.00-16.00 น. วงดีเบต “เปิดแนวคิดพรรคการเมืองกับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน”
- ตัวแทนพรรคเพื่อไทย
- ตัวแทนพรรคพลังประชารัฐ
- ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์
- ตัวแทนพรรคมหาชน
- ตัวแทนพรรคสามัญชน
- ตัวแทนพรรคอนาคตใหม่
ผู้ดำเนินรายการ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้ประกาศข่าวภาคสนาม รายการข่าว 3 มิติ ไทยทีวีสีช่อง 3
16.30 น. กล่าวขอบคุณและปิดงาน โดย เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช
ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน >> https://buff.ly/2XfnX9r

วันที่

7 มีนาคม 2562

ที่

ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร