ในสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังไม่คลี่คลาย เด็กพร้อมแค่ไหนกับการเรียน?

15 มกราคม 2565

Amnesty International 

ในสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังไม่คลี่คลาย เด็กพร้อมแค่ไหนกับการเรียน?

เรียนออนไลน์มาแล้วกี่เทอม ผ่านกันมาแล้วกี่สายพันธุ์ จะเห็นว่าการเรียนในสถานการณ์โรคระบาด เป็นอีกประเด็นที่ส่งผลระยะยาว และการสร้างการเปลี่ยนแปลงควรเป็นไปตามเสียงเด็ก!

ตั้งแต่มาตรการรับมือโรคระบาดในสถานศึกษา การจัดสรรและสิทธิในการเลือกวัคซีน รูปแบบการเรียนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและช่วงวัย จวบจนการรับฟังและเยียวยาผู้เรียน ควรย้อนกลับมาฟังความคิดเห็นและตอบโจทย์ของผู้เรียนให้ได้

ชวนอ่านงานวิชชวลโน้ตโดย ต้นหลิว นักศึกษาฝึกสอนที่ชอบวาดรูปเป็นงานอดิเรก ผู้ซึ่งอยากเห็นประชาธิปไตยเกิดขึ้นในประเทศอย่างเเท้จริง จากวงเสวนาบน Clubhouse “ฉีดวัคซีนแล้วหรือยัง พร้อมหรือไม่กับการเปิดเรียน” จัดโดยแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และก่อการสิทธิเด็ก เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 

 

Visual By Tonliew.png

 

สถานการณ์โควิด-19 ช่วงปลายปี 2564 ที่ผ่านมาได้เริ่มมีการผ่อนคลาย เด็กและเยาวชนได้รับการจัดสรรวัคซีน และสถานศึกษาหลายแห่งมีท่าทีจะปรับรูปแบบการเรียนการสอน และเปิดให้กลับไปเรียนในห้องเรียน 

 

แม้จะผ่านมาแล้วหลายเดือนแต่ความไม่แน่นอนหวนกลับมาอีกครั้งเมื่อยังมีข่าวการกลายพันธุ์ของเชื้อสายพันธุ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง คำถามเดิมว่า “เด็กพร้อมหรือไม่กับการเรียน” ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเพื่อนำไปสู่การเตรียมพร้อมและปรับเปลี่ยนให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้เรียนที่สุด

 

จากความเห็นทั้งหลายของเด็กและครูได้สรุปออกมาเป็นงานวิชชวลโน้ตชิ้นนี้ วาดโดย ต้นหลิว นักศึกษาฝึกสอนที่ชอบวาดรูปเป็นงานอดิเรก ผู้ซึ่งอยากเห็นประชาธิปไตยเกิดขึ้นในประเทศอย่างเเท้จริง