นโยบายการคุกคามหรือการละเมิดทางเพศ

16 ธันวาคม 2564

Amnesty International 

"เรียนสมาชิกแอมเนสตี้ ประเทศไทยที่รักทุกท่าน
 
แม้ประเด็นความเท่าเทียมทางเพศจะเป็นเรื่องสำคัญ แต่เราก็ยังได้ยินข่าวการคุกคามหรือละเมิดทางเพศอยู่ไม่น้อย แอมเนสตี้ ประเทศไทย ตระหนักในความร้ายแรงของปัญหานี้และมองเห็นถึงความจำเป็นในการวางนโยบายเพื่อการจัดการในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในประชาคมของแอมเนสตี้ ประเทศไทย มีแนวทางรับมือกับปัญหาที่ช่วยบรรเทาผลกระทบและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย. จึงขอประกาศ "แนวทางจัดการเมื่อเกิดปัญหาการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศ" เพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบ 
 
หากสมาชิกมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือต้องการนำแนวทางของเราไปพัฒนาต่อเพื่อใช้งานในองค์กรอื่นๆ เรายินดีให้ความร่วมมือเต็มที่"
 
ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
ประธานกรรมการ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย