ผู้ประสานงานโครงการ Write for Rights

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (Amnesty International Thailand) เป็นองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนสากลระดับโลก ทำงานรณรงค์ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนมากว่า 61 ปี มีสำนักงานทั่วโลกกว่า 70 ประเทศ และมีสมาชิกผู้สนับสนุนกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก กิจกรรม Write for Rights หรือเขียนเปลี่ยนโลก เป็นกิจกรรมระดับโลกในการเขียนจดหมายถึงบุคคลที่ทางตัวองค์กรเลือกมา และเห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการช่วยเหลือ การเขียนจดหมายนั้นจะเป็นการส่งถึงทางรัฐเพื่อเรียกร้องในการยุติในการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเขียนถึงบุคคลที่โดนละเมิดสิทธิเพื่อส่งกำลังจากทั่วทุกมุมโลก โครงการนี้จะเริ่มตั้งแต่ สิงหาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566

 

ส่วนงานที่รับผิดชอบ 

1. วางแผนยุทธศาสตร์การรณรงค์ของโครงการ Write for Rights 

2. ประสานในการแปลเอกสารและจัดทำข้อมูลเพื่อสื่อสารกับสาธารณะ 

3. ประสานแผนงานและสื่อสารต่อแผนกต่างๆในองค์กร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. ประสานและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวโครงการทั้งหมด

4. จัดเก็บฐานข้อมูล รายงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ติดตามผลการดำเนินงาน และรายงาน เผยแพร่ผลการดำเนินงาน

 

ระยะเวลาการทำงาน : กรกฎาคม 2565- กุมภาพันธ์ 2566 (สัญญา 8 เดือน) 

ค่าตอบแทนเริ่มต้นที่ 25,000 บาท ต่อ (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) และมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประสาน ค่าโทรศัพท์ และประกันอุบัติเหตุ 

 

คุณสมบัติ 

  • สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างดี ประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี 

  • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

  • สามารถดูแลรับผิดชอบงานด้วยตัวเองได้ 

  • มีทักษะในการวางแผน ติดต่อ ประสานและการจัดกิจกรรมต่างๆให้ตามแผน

  • มีทักษะการติดต่อประสานงานสามารถอ่าน ฟัง เขียน ภาษาอังกฤษได้ 

  • ใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft ได้ 

  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ได้เป็นครั้งคราว 

  • หากสามารถออกแบบหรือใช้โปรแกรมออกแบบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

  

ผู้สมัครที่สนใจส่งจดหมายแนะนำตัว (Motivation letter) และประวัติส่วนตัว (CV) (ภาษาอังกฤษ) มาที่ admin@amnesty.or.th  

ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณผกามาส 02-513-8745 ต่อ 11 อีเมล admin@amnesty.or.th