สมัครสมาชิก JOIN US

เป็นสมาชิกแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นการเคลื่อนไหวของสมาชิก พลังและการสนับสนุนจากสมาชิกจึงสำคัญต่อการขับเคลื่อนงานรณรงค์ต่างๆ การมีฐานสมาชิกที่เติบโตหมายถึงเราจะเข้มแข็งและมีพลังมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้เป็นจริงและยั่งยืนได้ 

ในการเป็นสมาชิกแอมเนสตี้ คุณสามารถ : *ใช้สิทธิใช้เสียงของคุณโหวตในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี (Annual General Meeting - AGM) เลือกตั้งกรรมการหรือสมัครเป็นกรรมการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (*ตามเงื่อนไขธรรมนูญองค์การ)

 • สมัคร/ต่ออายุสมาชิกประเภทบุคคลทั่วไป ปีละ 200 บาท > คลิกที่นี่
 • สมัคร/ต่ออายุสมาชิกประเภทนักเรียน นักศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี) ปีละ 100 บาท > คลิกที่นี่ 

สามารถชำระค่าสมัคร/ต่ออายุสมาชิกได้โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ตามรายละเอียดด้านล่างนี้:

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 0472426175
 • ธนาคารออมสิน เลขที่ 020117305563
 • ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 752-2-22290-3
 • ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 129-5-62892-7

กรุณาแนบหลักฐานการบริจาคสนับสนุนค่าสมาชิก พร้อมทั้งเขียนชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ หรือที่อยู่ ส่งที่ membership@amnesty.or.th หรือส่งแฟกซ์ที่หมายเลข 02 939 2534 

*ใบเสร็จรับเงินไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้* 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอีเมล: memberships@amnesty.or.th 

Our members make change possible. They’re the people we call on when human rights are under attack. Their actions, big and small, put pressure on governments, institutions and decision-makers to do the right thing.

You can also:

 • Help shape the future of Amnesty by contributing your ideas and views
 • use your voice to vote at our annual meeting
 • stand for election to join our Board
 

 OTHER WAYS TO DONATE                                                                                   

Donate via bank transfer to Amnesty International Thailand                              

 • 0472426175 Siam Commercial Bank (SCB)                                                    
 • 020117305563 Government Savings Bank (GSB)        
 • 752-2-22290-3 Kasikorn Bank (KBank)
 • 129-5-62892-7 Bangkok Bank (BBL)                          

Email questions to memberships@amnesty.or.th     

Please note that donations to Amnesty International Thailand are not tax-deductible.