สมาชิกกลุ่ม

 

สมาชิกประเภทกลุ่มต้องประกอบด้วยบุคคลไม่น้อยกว่า 5 คนรวมกัน และได้ลงทะเบียนจัดตั้งเป็นกลุ่มไว้ต่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่สำนักงาน พร้อมทั้งจ่ายเงินค่าสมาชิกปีละ 1,000 บาท แก่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

 

กลุ่มสมาชิกควรปฏิบัติงานรณรงค์ เผยแพร่เอกสาร หาสมาชิกและหาทุน โดยที่การปฏิบัติการดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ของแอมเนสตี้ ประเทศไทย จะต้องไม่ปฏิบัติงานที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ หลักการและวิธีการของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

 

สมาชิกประเภทกลุ่มจะได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากร รวมถึงการอบรมพัฒนาศักยภาพ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มีโอกาสเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสมาชิกแอมเนสตี้ทั้งในและต่างประเทศ มีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้งและแสดงความคิดเห็นในทิศทางการทำงานของแอมเนสตี้ผ่านที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี (1 กลุ่ม 1 โหวต)

 

วิธีการชำระเงิน

สามารถชำระค่าสมัคร/ต่ออายุสมาชิก เพียงสแกน QR Code ด้านล่าง และส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ membership@amnesty.or.th

 

82599658_2799138470143472_3242626383502901248_n.jpgหรือโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์: สมาคมแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ธนาคารไทยกสิกรไทย เลขที่บัญชี 752-2-37869-5 หลังโอนเงินแล้ว ส่งสลิปพร้อมแบบฟอร์มสมัครสมาชิกประเภทกลุ่มมีข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ที่อีเมล membership@amnesty.or.th

 

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกกลุ่ม