รับสมัครตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติของแอมเนสตี้

บสมัครตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติของแอมเนสตี้

          แอมเนสตี้ประเทศไทยกำลังมองหาตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วม "การประชุมสามัญระดับนานาชาติ" (International Council Meeting—ICM) ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี 11-15 ส.ค. 2560 นี้ ฟรี!

          หากคุณมีอายุ 18-25 ปีและเคยเข้าร่วมกิจกรรมของแอมเนสตี้ประเทศไทย และต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับแอมเนสตี้ระดับนานาชาติ กรุณาตอบคำถามสั้นๆ 2 ข้อต่อไปนี้:

                    1.คุณต้องการเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแบบไหน?
                    2.คุณจะประยุกต์ใช้แนวคิดเพื่อนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงอย่างไร?

          ตอบคำถามด้านบนข้อละไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ A4 แล้วส่งมาที่ petcharat.s@amnesty.or.th ตั้งหัวข้ออีเมลว่า "ICMTH [ชื่อ-นามสกุล]"

          ภายในวันที่ 10 พ.ค. 2560 นี้

          *ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องริเริ่มสร้างสรรค์หรือช่วยงานโครงการหรือกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนกับแอมเนสตี้ประเทศไทยอย่างน้อย 6 เดือน

 

วันที่จัดกิจกรรม: 

10 พฤษภาคม 2560