แอมเนสตี้ชวนดูหนัง White Shadow 

 

ภาพยนตร์เรื่อง “White Shadow” ฉายครั้งแรกปี 2013 เล่าเรื่องของเอเลียส เด็กหนุ่มผิวเผือกที่ต้องหลบหนีการตามล่าของพ่อมดหมอผีที่ต้องการใช้กะโหลกและอวัยวะต่างๆ ของคนผิวเผือกเพื่อการทำของขลังเรืองฤทธิ์ ภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับโดย Noaz Deshe และได้รับรางวัลจากเทศกาลหนังเมืองเวนีซ


สืบเนื่องจากนักศึกษารายวิชาสันติศึกษา สาขาวิชาพัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยขอนเเก่น และเจ้าหน้าที่องค์การแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ร่วมจัดงานฉายภาพยนตร์ประเด็นเรื่องคนผิวเผือก เพื่อเปิดประเด็นสนทนาแลกเปลี่ยนด้านสิทธิมนุษยชน โดยกิจกรรมจะขึ้นในวันที่ 13 กันยายน 2560 ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

_______________________________________

ช่วงเช้า Workshop เกี่ยวกับการสร้างสันติภาพ
โดย วิทยากรจากสถาบันสันติศึกษา ม.มหิดล
_________________________________________

ช่วงบ่าย ชมภาพยนตร์ เรื่อง White Shadow และเวทีเสวนาเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องประเด็นปัญหาทางสิทธิมนุษยชนที่ภาพยนตร์นำเสนอ ในเรื่องปัญหาการล่าคนผิวเผือกในประเทศมาลาวีและแทนซาเนีย โดยวิทยากรจาก Amnesty International Thailand

 

Poster-Khonkhan.jpg

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม