ติดต่อเรา

ที่อยู่: 90/24 ซอยลาดพร้าว 1 (ดวงพร) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อีเมล: info@amnesty.or.th
โทรศัพท์: 02-513-8754, 02-513-8745
แฟกซ์: 02-939-2534
เว็บไซต์: www.amnesty.or.th
Facebook: www.facebook.com/AmnestyThailand
Twitter: twitter.com/AmnestyThailand
Flickr: Amnesty International thailand

 

ดาวน์โหลดแผนที่


Download

ติดต่อเรา / เสนอความคิดเห็น